قانون کارما (قانون علت و معلول) حقیقتی که زندگی شما را متحول میکند

قانون کارما (قانون علت و معلول) حقیقتی که زندگی شما را متحول میکند

بسیاری از انسان‌ها این قانون اجتماعی علت و معلولی را به نام قانون کارما KARMA طبقه بندی می‌کنند. اما تعداد اندکی مفهوم واقعی این کلمه سانسکریت باستانی را درک کرده ایم. کارما یکی از اجزاء اصلی مذهب‌های گوناگوانی از قبیل: هندوئیسم، بودیسم، تائویسم، سیکیسم و جینیسم است. کارما به معنی عمل و هدف می‌آید. یک عمل خوب که با اهداف خوب انجام می‌شود، کارمای خوبی را پدید می‌آورد، در حالی که قضیه در مورد عمل بد با اهداف بد، نتیجه کاملاً برعکسی را به دنبال دارد.
قانون کارما KARMA چیست؟ (۱۲ اصلی که زندگی شما را متحول می‌کند)

گروه فرهنگ و هنر صبح سپاهان: آیا تاکنون از خود پرسیده اید که چرا شانس برخی از انسان‌ها خوب و شانس برخی دیگر بد است.؟ من هیچ وقت هوادار جدی فیزیک نبوده ام اما قویاً معتقد هستم که نیوتن، فیزیکدان برجسته، درک ما از کیهان را کاملاً دگرگون کرد. در میان تمام یافته‌های باورنکردنی نیوتن در جهان فیزیک، همیشه قانون سوم نیوتن درباره حرکت من را به خود جذب کرده است: “برای هر عملی، یک واکنش مخالف و مساوی وجود دارد”. اگر صادق باشم، باید بگویم که کاربرد علمی این قانون من را به خود جذب نکرده است بلکه کاربرد اجتماعی قانون علت و معلول موجب علاقمندی من به آن شده است. از قانون کارما KARMA  چه میدانید؟

ما انسان‌ها وقتی به تفکر، سخنرانی یا عمل اقدام می‌کنیم در واقع نیرویی را به راه می‌اندازیم که ناچاراً جامعه به نوعی در برابر آن واکنش نشان می‌دهد. نیروی بازگشتی می‌تواند به نحوی تغییر کرده، دستکاری شده یا به تعویق انداخته شود. اما حذف بازگشت آن نیرو تقریباً غیرممکن است. به عبارت دیگر، شخص نمی‌تواند از عواقب اعمال خود، چه خوب و چه بد، فرار کند.

بسیاری از انسان‌ها این قانون اجتماعی علت و معلولی را به نام “قانون کارما” طبقه بندی می‌کنند. اما تعداد اندکی از ما مفهوم واقعی این کلمه سانسکریت باستانی را درک کرده ایم. KARMA یکی از اجزاء اصلی مذهب‌های گوناگوانی از قبیل: هندوئیسم، بودیسم، تائویسم، سیکیسم و جینیسم است. کارما به معنی عمل و هدف می‌آید. یک عمل خوب که با اهداف خوب انجام می‌شود، کارمای خوبی را پدید می‌آورد. در حالی که قضیه در مورد عمل بد با اهداف بد، نتیجه کاملاً برعکسی را به دنبال دارد.

ورای قانون علت و معلول، برای بسیاری از انسان‌ها کارما نوعی مفهوم انتزاعی است. اغلب انسان‌ها کارما را در ساده‌ترین شکل آن درک کرده اند: آنچه که انجام می‌دهی به خودت برمی گردد. اما همانطور که قانون سوم حرکت نیوتن با دو قانون دیگر حرکت همراه است. قانون علت و معلول هم تنها یکی از قوانین کارمایی را شکل می‌دهد. در حقیقت، ۱۲ قانون کارما وجود دارند. هریک از این قوانین ما را تشویق می‌کنند تا دیدگاهی مثبت‌تر نسبت به زندگی داشته و در جستجوی خوشبختی باشیم.

درک ۱۲ قانون کارما کمک کرده تا من زندگی خودم را بهبود بخشم و زندگی کردن در لحظه و برای لحظه را یاد بگیرم. پس در اینجا این ۱۲ قانون را با شما در میان می‌گذارم تا بتوانید زندگی خود را بیش از پیش سر و سامان دهید.

۱. قانون بزرگ: “همانطور که می‌کارید، باید درو کنید”

قانون بزرگ که به نام قانون علت و معلول هم شناخته می‌شود، مشهورترین قانون کارمایی است. به زبان ساده بگویم هر فکر و عملی را که در جهان انجام می‌دهید، عواقبی را به دنبال خواهد داشت (چه خوب و چه بد).

۲. قانون ایجاد: “آنچه که خواسته می‌شود از طریق مشارکت پدید می‌آید”

زندگی اتفاق صرف نیست، بلکه به مشارکت ما نیاز دارد. زندگی کنونی ما به واسطه مقاصد خود ما ساخته شده است. افراد و محیطی را که انتخاب می‌کنیم تا در اطراف ما حضور داشته باشند به بخشی از ما تبدیل می‌شوند. پس باید ما خودمان باشیم و اطراف خود را با آنچه که می‌خواهیم، پر کنیم.
قانون کارما KARMA مجله صبح سپاهان sobhsepahan.ir

۳. قانون تواضع: “رد وضعیت موجود، باز هم وضعیت موجود است”

ما نمی‌توانیم چیزی را که انکار می‌کنیم، تغییر دهیم. با قبول و تشخیص اینکه در زندگی ما نیز چیز‌های منفی وجود دارند، می‌توانیم تغییراتی را در آن‌ها به وجود آوریم.

۴. قانون مسئولیت: “زندگی ما همان کار‌هایی است که انجام می‌دهیم، نه چیزی دیگر”

قانون کارمای دیگری که در اینجا بررسی می کنیم، قانون مسئولیت است. یعنی ما توانایی تغییر دیدگاه خود نسبت به زندگی خویش را داریم. اگر بخواهیم بعضی از ابعاد زندگی خودمان را تغییر دهیم، باید اول ذهنیت خود را تغییر دهیم. در این خصوص گفته‌ای وجود دارد که اشاره به آن در اینجا خالی از لطف نیست: “اگر چیزی را دوست نداری، تغییرش بده. اما اگر توانایی تغییر آن را نداری، شیوه نگرش خود نسبت به آن را تغییر بده”.

۵. قانون رابطه: “هر چیزی که در کیهان وجود دارد، چه بزرگ و چه کوچک، با یکدیگر در ارتباط هستند”

گذشته، حال و آینده ما تماماً با یکدیگر مرتبط هستند. در انجام یک وظیفه، اقدام نکردن (اول، میانه یا آخر) اهمیت بیشتری نسبت به دیگر اقدامات دارد. تمام این‌ها از ضرورت، اهمیت و بایستگی یکسانی برخوردارند.

۶. قانون تمرکز: “شخص نمی‌تواند مستقیماً به بیش از یک وظیفه خاص توجه کند”

ما نمی‌توانیم به افکار و اعمال منفی خود ادامه دهیم و انتظار داشته باشیم به رشد شخصی و عاطفی دست یابیم. بلکه باید به طور کامل بر اهدافی دلخواه خود تمرکز کنیم و برای احقاق شان تلاش نماییم.

۷. قانون خوشرویی و بخشندگی: “نمایش خودخواهی، مقاصدی واقعی را نشان خواهد داد”

خوشرویی و بخشندگی یک قانون کارما به شمار می آید. ما نمی‌توانیم فقط گفته‌ها را بگوییم، بلکه باید مسیر‌ها را طی کنیم. اگر شما ادعا دارید که یک اعتقاد خاص برای شما دارای ارزش است، باید زندگی خود را مطابق آن اعتقاد تنظیم کنید. رشد شخصی واقعی را تنها از طریق زندگی کردن با سرشتی از خود گذشته می‌توان کسب کرد.

۸. قانون رشد: “رشد ما فراتر از هر شرایطی است”

قانون کارما مجله صبح سپاهان sobhsepahan.ir
یگانه چیزی که کنترل آن را داریم، زندگی ماست. اگر قصد ایجاد تغییرات واقعی در زندگی خود داشته باشیم، باید اول آنچه را که در قلب مان وجود دارد، تغییر دهیم.

۹. قانون تغییر: “تاریخ، مگر اینکه تغییر کند، و گرنه خود را تکرار می‌کند”

تغییر، یک قانون کارمایی است. یعنی تا زمانی که درس‌های ضروری را برای درست کردن اشتباهات و تغییر دادن مسیر خود یاد می‌گیریم، تاریخ به تکرار خود ادامه می‌دهد.

 ۱۰. قانون اکنون و اینجا: “زمان حال تمام چیزی است که داریم”

فکر کردن به گذشته و حسرت خوردن یا نگرانی درباره آینده مانع حضور ما در زمان و مکان کنونی هستند. اگر قصد پیشرفت دارید، باید بر زندگی که در حال حاضر وجود دارد، تمرکز کنیم.

۱۱. قانون صبر و پاداش: “هیچ چیز ارزشمندی بدون ذهنیت صبر به وجود نیامده است”.

صبر و مقاومت برای پاداش ارزش نهایی لازم هستند. لذت حقیقی از طریق انجام هر آنچه که باید انجام شود، به دست می‌آید.

۱۲. قانون اهمیت و الهام: “بهترین پاداش چیزی است که با کل همبخشی دارد”.

به عنوان انسان، زندگی بدون مرگ برای هیچ یک از ما امکان پذیر نیست. اما در طول زندگی خود بر روی زمین، می‌توانیم تلاش کنیم تا زمین را به مکانی بهتر برای آیندگان تبدیل کنیم.

۷ روش برای تغییر کارما

تمام انسان‌ها به نوعی تحت تأثیر قانون کارما هستند. پس در این بخش می‌خواهیم به شما نشان دهیم که چگونه کارمای خود را تغییر دهید. برای تغییر دادن کارمای بد هفت روش وجود دارند که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم:
  • طالع بینی روزانه خود را بخوانید

قانون کارما قانون علت و معلول مجله صبح سپاهان sobhsepahan.ir

طالع بینی روزانه سرنخ‌های فوق العاده‌ای برای ایجاد کارمای خوب روزمره به دست می‌دهند. آن‌ها موانع بالقوه‌ای را که در طول روز با آن‌ها روبرو می‌شوید، برجسته می‌سازند. همچنین توصیه‌های معقولی را در مورد بهترین روش تعامل با آن‌ها در اختیارتان قرار می‌دهند.

  • اعمال خوب انجام دهید

این آسان‌ترین روش برای تغییر دادن کارما است. قانون کارما این گونه است، اگر انرژی مثبتی را بکارید، همان انرژی مثبت را پس خواهید گرفت. پس به پیرزن ناتوان کمک کنید تا از عرض جاده عبور کند، به یک نیازمند کمک مالی کنید، یک ساندویچ برای فردی گرسنه بگیرید و …، بخشندگی کنید تا نتیجه آن را هم دریافت در زندگی خود مشاهده نمایید.

  • به کائنات گوش دهید

آیا شما از کسانی هستید که معمولاً در ترافیک گرفتار می‌شوند؟ به جای بوق زدن‌های پی در پی، به تفکر درباره پیامی که کائنات می‌خواهد برای شما بفرستد، بپردازید، (تذکر: صبر). درس‌هایی که باید بیاموزید در همانجا هستند – شما فقط باید بدانید که چگونه به آن پیام‌ها گوش بدهید.

  • یک تاروت یا I-Ching بخوانید

این خواندن‌ها روشی فوق العاده برای ضربان کارمایی روز هستند. مانند یک سیستم هشداری جدی، خواندن‌های I-Ching روزمره یک ابزار فوق العاده برای کمک به شما در درک این نکته است که چه اقدام یا رویکردی مسیر شما را هموار خواهد کرد. خواندن‌های تاروت ویژه‌ای وجود دارند که کمک می‌کنند تا با کارما خود ارتباط برقرار کنید.بیشتر بخوانید: فال تاروت کبیر و فوت و فن آن

  • جریان معمول زندگی خود را تغییر دهید

اگر شما هر روز به مجموعه یکسانی از مکان‌ها می‌روید، همان اشخاص را می‌بینید. کار‌های یکسانی انجام می‌دهید و متوجه شده اید که “شانس بد”ی دارید از قانون کارما تبعیت کنید و آن را به هم بریزید. چون شاید کائنات تلاش می‌کند تا به شما بگوید که چیزی وجود دارد که باید آن را متوقف کنید، یا چیزی وجود دارد که باید آن را شروع کنید.

  • از زندگی گذشته خود عبرت بگیرید.

قانون کارما مجله صبح سپاهان sobhsepahan.ir

درک اینکه در گذشته چه انتخاب‌هایی را انجام داده اید، می‌تواند بینشی را درباره الگو‌هایی که در شما وجود دارد به دست دهد. وقتی که یاد گرفتید که هنوز باید چه درس‌هایی را یاد بگیرید، می‌توانید رفتار خود را مطابق آن تغییر دهید.

  • فنگ شویی را تمرین کنید

هنر‌های باستانی گمارش و کارما رابطه همبسته‌ای با یکدیگر دارند. کارمای خوب شما را به سوی انرژی بهتر هدایتم می‌کند. اما فنگ هم حالات منفی را از فضای شما بیرون فرستاده و آن را برای انرژی مثبت باز می‌کند تا در خانه و درون خود شما جریان یابد. به این ترتیب در بهبود کارمای شما مؤثر است. روش قرار دهی هنر چینی فنگ شویی را در زندگی خود یاد بگیرید.

  • روش بخشیدن را یاد بگیرید

تمرین بخشش آخرین مرحله از کار کردن روی قانون کارما است. کارمای خوب را فقط از درون خود ایجاد نکنید، بلکه کمک کنید تا افراد دیگر هم از کارمای منفی رها شوند. وقتی درک می‌کنید که انرژی‌های کارمایی شما چیست (چه تجارب و اشخاصی را به زندگی خود جذب می‌کنید تا درس‌هایی را که ارائه می‌دهند، یاد بگیرید)، شما آمادگی تغییر دادن کارمای خود را دارید. قانون کارما به ما می گوید که افکار و احساسات شما، مهم نیست که چه مقدار نسبت به آن‌ها آگاه هستید. بر دیگران تأثیر می‌گذارند و در آینه جهان شما منعکس می‌شوند. تمام فکر‌ها انرژی هستند و هر اندیشه تشعشعاتی را ارسال می‌کند. که بر تمام چیز‌های موجود در محیط شما از بدن فیزیکی خود شما گرفته تا تمام ابعاد جهان خارجی، تمام افراد، حیوانات، گیاهان و خود کائنات، تأثیر می‌گذارند.

منبع: ستاره

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 − 3 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.