استخاره آنلاین
  • استخاره با قرآن

    استخاره با قرآن به روايتي ازامام صادق (ع): بهتر است كه قبل از استخاره سه بار سوره ي اخلاص (قل هو الله احد ...

    استخاره با قرآن به روايتي ازامام صادق (ع): بهتر است كه قبل از استخاره سه بار سوره ي اخلاص (قل هو الله احد) را بخوانید سپس سه مرتبه صلوات بر محمد و ال محمد بفرستید و سپس نيت كرده و به آنچه كه مايلید اس ...

    بیشتر بخوانید